IT İNSAN
KAYNAKLARI

IT Seçme ve Yerleştirme

IT İnsan kaynakları alanı, insan sermayesinin kurumsal yönetiminin yanı sıra danışmanlık hizmetleri ve tüm bu fonksiyonların uygulanması
sürecini içermektedir. Bu bağlamda sizlere IT insan kaynakları, tasarım ve dönüşüm stratejileri geliştirmek üzere hizmet sağlıyoruz.

IT İşe Alım Süreci

IT işe alım sürecini basitçe, kurum/şirket içinden ya da dışarıdan başvuruda bulunan vasıflı adayların bulunması ve istihdam edilmesi olarak
tanımlayabiliriz. Burada önemli olan uygun ve kalifiye adayların mümkün olduğunca kısa sürede ve karşılanabilir bir maliyetle bulunmasıdır.

IT işe alım süreci ayrıca iş gereksinimlerinin analizini, sürece mevcut çalışanların katılım durumunun belirlenmesini, başvuru sahiplerinin
incelenmesi, seçilmesi ve yeni çalışanların kurum kültürüne entegre edilmesini de içeren oldukça kapsamlı bir sürece işaret etmektedir.

Menü